0
dự trù, Palm Garden sẽ hưởng ứng một vài cư dân Thứ nhất đến nhận nhà sau đón Tết Đinh Dậu vào nằm 2017. hiện tại, dự án vẫn còn nằm trong GĐ hoàn tất và đã công bố nhà mẫu vào những tháng đầu của năm 2016 nhằm

Comments