0
thiết kế căn hộ One Verandah tốt lợi thế giáp sông khi tạo đến 80% chung cư trong số dự án nhà phố có bancong rộng view thẳng trực diện sông.

Comments